برازجان

یاسمن کریمی کارشناس گفتاردرمانی

اطلاعات

یاسمن کریمی ⭐⭐

👈 کارشناس گفتاردرمانی

👈 عضو انجمن علمی گفتاردرمانی ایران

👈 شماره نظام پزشکی : گ-3611

خدمات :

☑️ ارزیابی تشخیصی و درمان اختلالات گفتار – زبان و بلع

☑️ درمان تخصصی اختلالات تلفظی

☑️ تاخیر در تکلم

☑️ لکنت و ناروانی گفتار

☑️ کم شنوایی

☑️ گرفتگی صدا و مشکلات حنجره

☑️ سکته مغزی و شکاف کام

📲تلفن همراه :
09012317085

 آدرس :

برازجان – چهارراه فراهانچی – روبروی قابسازی آرین