استان مرکزی خمین

پروین انگوری کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

اطلاعات

 

پروین انگوری ⭐⭐

👈 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

👈 شماره پروانه نظام : 1331560

☑️ کودک و نوجوان

☑️ اختلالات رفتاری کودک

☑️ مهارت زندگی – زناشویی – مشاوره تحصیلی و…

☑️ اختلالات ( افسردگی – اضطراب )

☑️ آموزش مهارت های زندگی

📲 تلفن همراه :
09100844670
09365756799

 آدرس :

استان مرکزی – خمین – خیابان تختی – ساختمان پزشکان بزرگمهر – طبقه سوم