تبریز

ناصر میرزایی دریانی مرکز گفتار درمانی آذربایجان

اطلاعات

 

مرکز گفتار درمانی آذربایجان  ⭐⭐

👈 درمان لکنت و انواع اختلالات تکلمی و صوتی

👈 آسیب شناس گفتار و زبان: ناصر میرزایی دریانی

👈 اولین مرکز گفتاردرمانی تاسیس شده درشمال غرب
کشور1364

  تلفن ثابت :

۰۴۱۳۵۵۴۲۵۳۹

۰۴۱۳۵۵۶۱۰۲۹

 آدرس :

آدرس :۱۷ شهریور جدید/ جنب بستنی وحید/ ساختمان گلستان /طبقه اول