مشهد

مهشاد ادیب نیا

اطلاعات

مهشاد ادیب نیا   ⭐⭐

مهشاد ادیب نیا  فیزیوتراپی تخصصی مشهد

👈اولین لنفوتر اپیست استان های خراسان 

👈 مجهز به لیز درمانی 

👈الکتر وتراپی و مکانو تراپی

👈 فیزیوتراپی تخصصی عوارض برست کنسر 

👈 درمان لنف ادم

وب سایت :

www.ptNotavan.blog.ir

☎️ تلفن ثابت :

05137124788

تلفن همراه :

09154402160

📍آدرس :

مشهد – قرنی 41 – روبروی اورژانس بیمارستان خاتم یا نبش واحد 2 – پلاک یک – ساختمان پزشکان نگاه – طبقه دوم


Instagram


Telegram


Whatsapp

دکتر مهشاد ادیب نیا مشهد
فیزیو تراپ مهشاد ادیب نیا
مهشاد ادیب نیا مجهز به لیز درمانی مشهد
الکتر وتراپی و مکانو تراپی مشهد
فیزیوتراپی تخصصی عوارض برست کنسر مشهد
العلاج الطبیعی مدینه مشهد ایران
مطب دکتر مهشاد ادیب نیا مشهد
درمان لنف ادم مشهد
فیزیوتراپی مهشاد ادیب نیا در مشهد
مرکز فیزیوتراپی ادیب نیا مشهد