سنجش شنوایی و سمعک میرداماد

اطلاعات

سنجش شنوایی و سمعک میرداماد

مرکز ارزیابی شنوایی و تعادل میرداماد

ادیولوژیست : فاطمه جیحون

عضو جامعه شنوایی شناسان ایران و سازمان نظام پزشکی کشور

تلفن ثابت :

88784558

تلفن همراه :

09121455437

آدرس :
ابتدای خیابان میرداماد غربی – جنب برجهای اسکان – مرکز جراحی میرداماد – طبقه 2