روناک حسین بروجردی فوق لیسانس مامایی

اطلاعات

روناک حسین بروجردی

فوق لیسانس مامایی

زایمان – بهداشت مادر و کودک – مشاوره و تنظیم خانواده

انجام زایمان طبیعی و سزارین و جراحی های زنان در بیمارستانهای
مفرح ، سوم شعبان، مردم، انصاری، صدیقه زهرا، سیدالشهدا، مهر

تلفن ثابت :
55205969
آدرس:
جاده قدیم قم – باقر شهر- بلوار غدیر جنب داروخانه شبانه روزی دکتر رایگان  – 10 متری تیزچنگ پلاک 21