دکتر کامیار فتح پور

اطلاعات

دکتر کامیار فتح پور

دندانپزشک

بورد تخصصی دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

 متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نظام پزشکی : 86325
تلفن ثابت :

031-36275033

تلفن همراه :

09032142025

آدرس:

اصفهان، خیابان توحید جنوبی ، نبش شهید موحدی نیا، مجتمع پزشکی اراد، طبقه همکف