دکتر نساء رجب پور نیکو متخصص زنان و زایمان

اطلاعات

دکتر نساء رجب پور نیکو متخصص زنان و زایمان

خدمات :

☑️ژل بوتاکس

☑️جراحی زیبایی زنان

📍آدرس محل کار :

تهران بیمارستان میلاد  و بیمارستان پارسا  و بیمارستان بازرگانان