دکتر محمد کاظم قویدل

اطلاعات

دکتر محمد کاظم قویدل

متخصص قلب عروق ( داخلی )

بورد تخصصی قلی عروق از دانشگاه تهران

مدرس لیزر قلب – انجمن پزشکی ایران و لیزر دانشگاه شهید بهشتی ایران

خدمات :
تست ورزش
اکودیوگرافی
آنژیوگرافی
لیزر قلب عروق
وب سایت :
/www.irmla.ir/2012/07/21/ghavidel
تلفن ثابت :
32237766
آدرس:
کرج – ما بین چهارراه طالقانی  و میدان شهدا – ساختمان سینا – طبقه ششم