دکتر محمد حسن نعمتی

اطلاعات

دکتر محمد حسن نعمتی

فوق تخصص جراحی قلب

استاددانشگاه شیراز

عضو انجمن جراحان قلب اروپا

تلفن همراه :
09173157175
روز های کاری :
دوشنبه و پنج شنبه صبح
کلینیک بیمارستان اردیبهشت