دکتر مجید محسنی

اطلاعات

دکتر مجید محسنی

جراح – دندانپزشک

شماره نظام پزشکی: 94538

تلفن ثابت :
07737637051
تلفن همراه :
09391744030
09173794060
آدرس:
جم – میدان امام حسین – خیابان بهداشت – ساختمان پزشکان سپهر – طبقه اول