دکتر علیرضا ملک زادگان

اطلاعات

دکتر علیرضا ملک زادگان

فوق تخصص جراحی توراکس ( قفسه صدری )

متخصص جراحی عمومی و سرطان
فلوشیپ جراحی پستان
استادیار دانشگاه
شماره نظام پزشکی : 92472
تلفن همراه :

09121027452