دکتر شیوا قندیها

اطلاعات

دکتر شیوا قندیها

متخصص جراحی عمومی و زیبایی

گوارش ،سینه ،گواتر،عروق

تلفن ثابت:

۰۴۱-۳۳۲۰۱۶۱۱

۰۴۱-۳۳۲۰۱۵۵۴

آدرس:

کوی ولی عصر ،خیابان قانون،طبقه فوقانی رستوران خاتم ،مجتمع تجاری خدماتی ولی عصر ،طبقه ۳،واحد11