دکتر سعید سلیمانی فلوشیپ تشخیص و درمان درد

اطلاعات

دکتر سعید سلیمانی

آنستزیولوژیست

فلوشیپ تشخیص و درمان درد

درمان دردهای حاد و مزمن

ش.ن پزشکی : ۵۴۷۰۹

اینستاگرام : dr.saied.soleimani

تلفن همراه : کلینیک امین 09143152869

آدرس:

1:تهران ،تقاطع شیخ فضل الله و سازمان آب، کوچه میرداماد، کلینیک امین

2:تهران،بیمارستان آپادانا، خیابان سپهبد قره نی