دکتر سعادت الله روحانی

اطلاعات

دکتر سعادت الله روحانی

*دکترای حرفه ای پزشکی

*کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

*پسا دکترای روان تنی و روان درمانی

* عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

نظام پزشکی : 111717
نظام روانشناسی : 18400
خدمات:
هیپنوتیزروبالینی
خانوادگی – مشاوره خانوادگی
ازدواج و طلاق – مشاوره ازدواج و طلاق
خود هیپنوتیزم – آموزش خود هیپنوتیزم
هیپنوتیزم درمانی – هیپنوتیزم درمانی ( هیپنوتراپی)
روان درمانی
مشاوره فردی
خانوادگی
ازدواج و طلاق
مدرس و سخنران هیپنوتیزم – خود هیپنوتیزم – مهارت های زندگی
مدیریت و درمان استرس – اضطراب – ترس ها – وسواس ها و افکار منفی
وب سایت :
www.hypnosrohani.ir
تلفن ثابت :
36060869
36087315
تلفن همراه :
09150018005
آدرس مطب :
مشهد – وکیل آباد 21 – سید رضی 21- پلاک 230/1