دکتر خسرو عموزاده عمرانی

اطلاعات

دکتر خسرو عموزاده عمرانی

متخصص قلب و عروق

عضو هبات  علمی و استادیار دانشگاه

خدمات :
  • انجام تست ورزش 
  • اکوکاردیوگرافی 
  • نوار قلب ECC
  • هولتر مانیتورینگ 
تلفن ثابت :

011-32292668

آدرس:

بابل / خیابان مدرس/ مجتمع جهانیان/ طبقه دوم / واحد 10