بهاره بلانیان ( لیسانس مامایی)

اطلاعات

بهاره بلانیان ( لیسانس مامایی)
شماره نظام پ،م : ۱۴۷۱
خدمات :
کنترل بارداری
زایمان طبیعی
بهداشت مادر و کودک
مشاوره دوران یائسگی

مامای نمونه نظام پزشکی سال ۹۶
مامای نمونه جمعیت مامایی در سال ۸۴ ، ۸۶ ، ۸۹ و سال ۱۴۰۱
مامای نمونه سال ۹۴ سازمان نظام پزشکی خمینی شهر و سال ۹۶ نظام پزشکی اصفهان
تلفن ثابت :
۳۳۶۵۵۵۹۸
همه روزه صبح از ساعت ۹ الی ۱۲
عصر های شنبه و چهار شنبه از ساعت ۱۷ الی ۱۹
ادرس مطب اصفهان خیابان کهندژ بالاتر از دانشگاه پیام نور روبروی داروخانه دکتر مزروعی جنب کوچه اتحاد سرای مادری مطب مامایی بهاره بلانیان